11 tác dụng phụ lâu dài của hóa trị liệu

Các phương pháp điều trị ung thư như hóa trị có thể đi kèm với các tác dụng phụ. Vì vậy, bác sĩ sẽ hướng dẫn cho bệnh nhân một số biện pháp nhằm đối phó với các tác dụng phụ ngắn hạn của hóa trị, chẳng hạn như rụng tóc và mệt mỏi và các ảnh hưởng lâu dài khác.
Các tác dụng phụ lâu dài của hóa trị có thể xảy ra vài tháng hoặc vài năm sau khi tiến hành thủ thuật. Những ảnh hưởng này có thể thay đổi tùy theo từng người và phương pháp điều trị.Để biết thêm thông tin xin theo dõi tại: https://bvnguyentriphuong.com.vn/khoa-kham-benh/11-tac-dung-phu-lau-dai-cua-hoa-tri-lieu

BÀI VIẾT LIÊN QUAN