Ban vàng

Ban vàng là một tổn thương da do tích tụ chất béo trong các đại thực bào trên da. Ít phổ biến hơn, chúng có thể xuất hiện ở các lớp dưới da.Để biết thêm thông tin xin theo dõi tại: https://bvnguyentriphuong.com.vn/kham-da-lieu-chuyen-sau/ban-vang

BÀI VIẾT LIÊN QUAN