Bệnh Barrett thực quản

Bệnh Barrett thực quản

Thực quản là một cơ quan hình ống, nối liền giữa miệng và dạ dày. Bệnh Barett thực quản xảy ra khi các mô bề mặt bình thường của thực quản bị thay thế bởi một mô khác. Loại mô thay thế này có tính chất tương tự như các mô ở bề mặt của ruột.Sự thay đổi mô này được gọi là chuyển sản ruột.Để biết thêm thông tin xin theo dõi tại:https://bvnguyentriphuong.com.vn/noi-tieu-hoa/benh-barrett-thuc-quan


BÀI VIẾT LIÊN QUAN