CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÁ THAI (PHẦN 1) – HÚT THAI & PHÁ THAI BẰNG THUỐC

Thông thường, thời điểm an toàn để chấm dứt thai kỳ là trong 3 tháng đầu thai kỳ hoặc giai đoạn sớm của 3 tháng giữa (từ tuần 13 đến tuần 20).Trong 3 tháng đầu thai kỳ, cụ thể là đến tuần thai thứ 10, phương pháp được ưu tiên lựa chọn để bỏ thai là: Hút thai hoặc Phá thai bằng thuốc.
Trong 3 tháng giữa thai kỳ, phương pháp được lựa chọn sẽ là: Nong cổ tử cung và nạo hút thai hoặc Khởi phát chuyển dạ.
Việc bỏ thai ở 3 tháng cuối thai kỳ hầu như rất hiếm xảy ra nhưng nếu như tình trạng sức khỏe mẹ bị đe dọa nếu tiếp tục thai kỳ thì lúc đó các bác sĩ sẽ chỉ định chấm dứt thai kỳ. Các lựa chọn chấm dứt thai kỳ lúc này cũng tương tự như thực hiện ở 3 tháng giữa thai kỳ.

Để biết thêm thông tin xin theo dõi tại: 
https://bit.ly/3mMt5Pi

BÀI VIẾT LIÊN QUAN