CHỤP CẮT LỚP MRI MẬT-TỤY (MRCP)

MRCP là một loại kỹ thuật hình ảnh MRI, nó cho phép các bác sĩ khảo sát được các tạng bên trong cơ thể cũng như các mô xung quanh ổ bụng, bao gồm:
  • Tụy;
  • Đường mật;
  • Gan;
  • Thận;
  • Lách;
  • Túi mật.
MRCP có thể giúp chẩn đoán bệnh bằng cách tái tạo lại các hình ảnh bên trong cơ thể, nó cho phép kết hợp các hình ảnh lại để dựng lên hình ảnh 3D.
Thiết bị sẽ chụp cắt lớp hình ảnh của cơ thể bằng cách sử dụng từ trường và sóng radio, sau đó các thông tin sẽ được truyền đến một máy tính, tại đó các hình ảnh sẽ được hiển thị lại.
Để biết thêm thông tin xin theo dõi tại: https://bit.ly/3xtr4MT

BÀI VIẾT LIÊN QUAN