HÌNH ẢNH

HÌNH ẢNH

Máy DR (X Quang kỹ thuật số)
Máy DR (X Quang kỹ thuật số)
Máy MSCT 64 lát cắt
Máy MSCT 64 lát cắt
Xét nghiệm theo yêu cầu (Dịch vụ)
Xét nghiệm theo yêu cầu (Dịch vụ)
Máy phân tích nước tiểu tự động UC3500 (Sysmex)
Máy phân tích nước tiểu tự động UC3500 (Sysmex)
Máy sinh hoá miễn dịch tự động Architech Ci8200
Máy sinh hoá miễn dịch tự động Architech Ci8200
Máy huyết học tự động XN 2000 (Sysmex)
Máy huyết học tự động XN 2000 (Sysmex)
Máy Xét nghiệm Sinh hóa AU 480 - AU 680
Máy Xét nghiệm Sinh hóa AU 480 - AU 680
Máy Xét nghiệm chức năng đông máu CS2400 (Sysmex)
Máy Xét nghiệm chức năng đông máu CS2400 (Sysmex)