Có sự khác biệt giữa viêm cột sống và viêm cột sống dính khớp?

Viêm cột sống là một thuật ngữ dùng để chỉ nhóm các bệnh viêm mà gây ảnh hưởng chủ yếu cột sống và khớp. Viêm cột sống dính khớp là loại viêm cột sống phổ biến.
Sự khác biệt chính giữa viêm cột sống và viêm cột sống dính khớp là tất cả các trường hợp viêm cột sống dính khớp đều là một dạng viêm cột sống nhưng không phải tất cả các ca viêm cột sống là viêm cột sống dính khớp.
Các loại viêm cột sống khác nhau đều có những đặc điểm giống nhau cũng như các điểm khác biệt chính.Để biết thêm thông tin xin theo dõi tại:https://bvnguyentriphuong.com.vn/co-xuong-khop/co-su-khac-biet-giua-viem-cot-song-va-viem-cot-song-dinh-khop

BÀI VIẾT LIÊN QUAN