Cường cận giáp

Cơ thể có bốn tuyến cận giáp - là những tuyến nhỏ nằm gần tuyến giáp. Các tuyến cận giáp tiết ra hormone tuyến cận giáp, có nhiệm vụ điều chỉnh nồng độ canxi trong cơ thể. Cường cận giáp là tình trạng trong đó các tuyến cận giáp tạo ra quá nhiều hormone tuyến cận giáp. Điều này có thể làm cho nồng độ canxi trong máu tăng lên, nếu không được điều trị có thể gây ra một số biến chứng lâu dài.Để biết thêm thông tin xin theo dõi tại: https://bvnguyentriphuong.com.vn/noi-tiet/cuong-can-giap

BÀI VIẾT LIÊN QUAN