ĐÁNH GIÁ GẮNG SỨC (RPE)

Đánh giá gắng sức (Rate of perceived exertion – RPE) là cách để đo lường mức độ gắng sức mà một người cảm nhận được trong quá trình vận động thể chất.
RPE là một công cụ hữu ích giúp chúng ta kiểm soát được ngưỡng vận động thể chất quá mức của bản thân. Khi đánh giá mức độ gắng sức, mọi người thường sử dụng thang đo gắng sức Borg (Borg Rating of Perceived Exertion Scale).
Điểm số của thang đo nằm trong khoảng từ 6 đến 20 điểm, chúng ta sẽ cho điểm dựa trên cảm nhận của chính mình. Cách xác định mức độ thông qua nhịp tim, nhịp thở và một số chỉ số khác.Để biết thêm thông tin xin theo dõi tại:https://bvnguyentriphuong.com.vn/khoa-kham-benh/danh-gia-gang-suc-rpe

BÀI VIẾT LIÊN QUAN