Khám tổng quát

Với các trường hợp khách hàng già yếu hoặc có vấn đề khó di chuyển, không có vấn đề sức khoẻ nào cần đặc biệt chú ý, muốn được bác sĩ đến khám, tầm soát và tư vấn các vấn đề về sức khoẻ nói chung.
Khám tổng quát sẽ giúp quý khách
- Đánh giá chung về tình trạng sức khoẻ của bản thân / thân nhân
- Có huớng theo dõi, can thiệp phù hợp những vấn đề ưu tiên dựa trên sự tư vấn của bệnh nhân
- Có huớng thực hiện các cận lâm sàng phù hợp để xác định các vấn đề liên quan chuyên khoa sâu (nếu có)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN