Đưa đón bệnh nhân

Có xe cấp cứu với trang thiết bị đầy đủ đưa đón bệnh nhân hoặc công xa của bệnh viện giúp di chuyển bệnh nhân thuận tiện và chuyên nghiệp.
Mức phí sẽ được tính theo km căn cứ vào quãng đường thực tế giữa bệnh viện và nơi bệnh nhân cần đưa đón.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN