GEN VÀ UNG THƯ DI TRUYỀN: NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Thông thường, cơ thể gửi tín hiệu để cho các tế bào biết khi nào thì ngừng phân chia hoặc chết đi. Nếu có những thay đổi di truyền đối với hành vi của tế bào, chúng sẽ bỏ qua những tín hiệu này và tiếp tục sinh sản. Các tế bào này có thể lây lan vào mô xung quanh và có thể gây ra các khối u.
Trong ung thư, các tế bào phát triển và phân chia với tốc độ nhanh bất thường. Ung thư có thể phát triển do sự thay đổi gen của tế bào. Những thay đổi này có thể do di truyền hoặc do các yếu tố môi trường gây ra.

 

Để biết thêm thông tin xin theo dõi tại: https://bit.ly/3w7418T

BÀI VIẾT LIÊN QUAN