Giãn mạch

Giãn mạch là tình trạng có thể nhìn thấy các mạch máu nhỏ, màu đỏ, dạng đường (mao mạch bị vỡ). Các mạch máu nhỏ có thể nhìn thấy có màu xanh lam (tĩnh mạch mạng nhện) được gọi là giãn tĩnh mạch vì có liên quan đến các tiểu tĩnh mạch.Để biết thêm thông tin xin theo dõi tại:https://bvnguyentriphuong.com.vn/kham-da-lieu-chuyen-sau/gian-mach

BÀI VIẾT LIÊN QUAN