Hướng dẫn về Xét nghiệm kháng thể Covid-19

Hướng dẫn về Xét nghiệm kháng thể Covid-19

Sau khi nhiễm COVID-19, cơ thể sẽ có các phản ứng miễn dịch thông qua trung gian tế bào và miễn dịch dịch thể để tạo các kháng thể chống lại các kháng nguyên của virus cụ thể là protein nucleocapsid (N) và protein spike (S).
 
Những kháng thể này bao gồm kháng thể kháng protein S nhắm vào protein S và vùng liên kết thụ thể (RBD) của virus. Các xét nghiệm kháng thể có thể phát hiện sự hiện diện của các kháng thể này trong huyết thanh của người bệnh sau vài ngày đến vài tuần sau nhiễm. Tuy nhiên, không nên sử dụng các xét nghiệm này để chẩn đoán bệnh nhân nhiễm COVID-19 cấp tính (vì cơ thể cần có thời gian để tạo ra kháng thể) mà chỉ có thể dùng để xác định những người đã từng nhiễm COVID-19 nhằm giúp các nhà khoa học tìm hiểu thêm về dịch tễ của SARS-CoV-2.Để biết thêm thông tin xin theo dõi tại:https://bvnguyentriphuong.com.vn/xet-nghiem/huong-dan-ve-xet-nghiem-khang-the-covid-19

BÀI VIẾT LIÊN QUAN