Loạn dưỡng chất trắng là gì?

Loạn dưỡng chất trắng không chỉ là một bệnh mà thực ra là một nhóm các bệnh ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương. Các chuyên gia hiện biết được khoảng 52 dạng bệnh khác nhau.
Hầu hết các bệnh loạn dưỡng chất trắng đều có tính chất di truyền, nghĩa là chúng được truyền từ cha mẹ sang con cái. Đôi khi các triệu chứng sẽ xuất hiện sớm từ lúc nhỏ. Một số trẻ sinh ra với một bệnh loạn dưỡng chất trắng có vẻ ổn nhưng bệnh sẽ tiến triển nặng hơn theo thời gian.Để biết thêm thông tin xin theo dõi tại: https://bvnguyentriphuong.com.vn/khoa-kham-benh/hoi-chung-bartter-la-gi

BÀI VIẾT LIÊN QUAN