MỘT SỐ LOẠI THOÁT VỊ THƯỜNG GẶP

MỘT SỐ LOẠI THOÁT VỊ THƯỜNG GẶP

Thoát vị xảy ra khi một phần của một cơ quan trong cơ thể bị đẩy ra ngoài lớp cơ hoặc lớp mô bình thường che phủ nó. Thoát vị có thể do sự suy yếu của lớp cơ hoặc có sự gia tăng áp lực ở bên trong cơ thể. Thoát vị có hình dạng giống như một túi hoặc một cục u nhô lên ở dưới da. Có nhiều dạng thoát vị khác nhau. Hầu hết các trường hợp thường không gây nguy hiểm, nhưng cũng có một số loại thoát vị cần được phẫu thuật.
 

Để biêt thêm thông tin xin theo dõi tại: https://bit.ly/3fTGfY4

BÀI VIẾT LIÊN QUAN