Nồng độ homocysteine cao

Homocysteine là một amino axit trong cơ thể. Nồng độ homocysteine bất thường có thể là dấu hiệu thiếu hụt vitamin nào đó. Nó cũng có mối liên quan với nguy cơ cao mắc bệnh tim mạch.
Hầu hết chúng ta có nồng độ homocysteine thấp vì các amino axit trong cơ thể được phân hủy nhanh chóng. Nồng độ homocysteine cao hoặc tăng homocysteine cho thấy chúng ta bị thiếu hụt vitamin vì quá trình phân hủy homocysteine cần một số chất dinh dưỡng.Để biết thêm thông tin xin theo dõi tại: https://bvnguyentriphuong.com.vn/xet-nghiem/nong-do-homocysteine-cao

BÀI VIẾT LIÊN QUAN