PHẢN ỨNG DA DO TIÊM VACCINE

Hầu hết các phản ứng da liên quan tới vaccine là hậu quả của phản ứng viêm thông thường của cơ thể với dị nguyên. Những phản ứng viêm này không liên quan đến dị ứng nên hầu hết bệnh nhân có thể tiêm liều vaccine tiếp theo một cách an toàn. Một nguyên nhân ít phổ biến của phản ứng da là dị ứng với vaccine hoặc thành phần của vaccine.Để biết thêm thông tin xin theo dõi tại: https://bit.ly/3w2Gfeh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN