SONG THỊ

Song thị xảy ra khi một người nhìn thấy hình ảnh đôi thay vì thực tế là chỉ có 1 hình ảnh. Hai hình ảnh này có thể nằm cạnh nhau, chồng lên nhau hay cả hai. Tình trạng này có thể ảnh hưởng tới khả năng cân bằng, vận động và đọc của người bệnh.
Nếu song thị ảnh hưởng chỉ một bên mắt gọi là song thị một mắt, còn nếu xảy ra ở cả 2 mắt thì gọi là song thị hai mắt. Điều trị tuỳ thuộc vào nguyên nhân, loại song thị nhưng cách thức bao gồm các bài tập về mắt, đeo kính được thiết kế đặc biệt hay phẫu thuật.Để biết thêm thông tin xin theo dõi tại: https://bit.ly/3wqVTkp

BÀI VIẾT LIÊN QUAN