Sử dụng thuốc tẩy khi tắm cho trẻ mắc bệnh chàm

Staphylococcus aureus (vi khuẩn tụ cầu vàng) là một loại vi khuẩn thường trú hoặc hầu như luôn được tìm thấy trên da và cũng như trong khoang mũi của những bệnh nhân mắc bệnh chàm, bằng chứng là luôn có vi khuẩn hiện diện cấy các vùng da có sang thương chàm và cả những vùng da lành. Do đó, các nghiên cứu cho thấy rằng nếu thêm một chút thuốc tẩy vào bồn tắm có thể cải thiện tình trạng bệnh.Để biết thêm thông tin xin theo dõi tại: https://bvnguyentriphuong.com.vn/kham-da-lieu-chuyen-sau/su-dung-thuoc-tay-khi-tam-cho-tre-mac-benh-cham

BÀI VIẾT LIÊN QUAN