Tâm thần phân liệt

Tâm thần phân liệt là một tình trạng sức khoẻ tâm thần thường xảy ra ở độ tuổi cuối vị thành niên hoặc đầu tuổi trưởng thành. Người bệnh có những thay đổi về lời nói, suy nghĩ, cảm xúc và những lĩnh vực khác của cuộc sống và những điều này gây ảnh hưởng đến các mối quan hệ xã hội và hoạt động hằng ngày của họ.Để biết thêm thông tin xin vui lòng xem thêm tại: https://bit.ly/3xuzQsY

BÀI VIẾT LIÊN QUAN