Tăng tiết mồ hôi

Tăng tiết mồ hôi là tình trạng tiết mồ hôi quá mức bình thường không nhất thiết liên quan đến nóng hay tập thể dục. Bạn có thể tiết mồ hôi quá nhiều đến mức thấm ướt quần áo hoặc chảy nhỏ giọt xuống tay. Bên cạnh việc cản trở hoạt động thường ngày, tăng tiết mồ hôi quá mức có thể gây ra cảm giác mất tự tin.Để biết thêm thông tin xin theo dõi tại: https://bit.ly/3xKqOci

BÀI VIẾT LIÊN QUAN