Tế bào gốc là gì?

Tế bào gốc trưởng thành
Cơ thể của một người chứa các tế bào gốc trong suốt cuộc đời. Cơ thể có thể sử dụng các tế bào gốc này bất cứ khi nào chúng cần.
Còn được gọi là tế bào gốc ở mô hay tế bào gốc sinh dưỡng, tế bào gốc trưởng thành tồn tại khắp cơ thể từ khi một phôi thai phát triển.
Các tế bào này ở trạng thái không biệt hóa, nhưng chúng chuyên biệt hơn các tế bào gốc phôi. Chúng duy trì ở trạng thái này đến khi cơ thể cần chúng cho một mục đích cụ thể, chẳng hạn như tế bào da hoặc cơ.
Ở một số bộ phận của cơ thể, ví dụ như ruột và tủy xương, tế bào gốc thường xuyên phân chia để tạo ra các mô cơ thể mới cho việc duy trì và sửa chữa.
Tế bào gốc hiện diện trong các loại mô khác nhau. Các nhà khoa học đã tìm thấy tế bào gốc trong các mô, bao gồm:
  • Não;
  • Tủy xương;
  • Máu và mạch máu;
  • Cơ xương;
  • Da;
  • Gan.
Tế bào gốc trưởng thành Cơ thể của một người chứa các tế bào gốc trong suốt cuộc đời. Cơ thể có thể sử dụng các tế bào gốc này bất cứ khi nào chúng cần. Còn được gọi là tế bào gốc ở mô hay tế bào gốc sinh dưỡng, tế bào gốc trưởng thành tồn tại khắp cơ thể từ khi một phôi thai phát triển. Các tế bào này ở trạng thái không biệt hóa, nhưng chúng chuyên biệt hơn các tế bào gốc phôi. Chúng duy trì ở trạng thái này đến khi cơ thể cần chúng cho một mục đích cụ thể, chẳng hạn như tế bào da hoặc cơ. Ở một số bộ phận của cơ thể, ví dụ như ruột và tủy xương, tế bào gốc thường xuyên phân chia để tạo ra các mô cơ thể mới cho việc duy trì và sửa chữa. Tế bào gốc hiện diện trong các loại mô khác nhau. Các nhà khoa học đã tìm thấy tế bào gốc trong các mô, bao gồm: •	Não; •	Tủy xương; •	Máu và mạch máu; •	Cơ xương; •	Da; •	Gan.

Để biết thêm thông tin xin xem thêm tại: https://bit.ly/2Pff8Nm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN