TUỔI NÀO LÀ TỐT NHẤT ĐỂ SINH CON?

Một nghiên cứu năm 2017 (tại Hoa Kỳ) cho thấy tuổi trung bình làm cha của một đứa trẻ vào năm 2015 là 30,9, so với 27,4 vào năm 1972. Yếu tố kinh tế đóng một vai trò quan trọng trong quyết định sinh con của một người. Hiện nay, các vấn đề kinh tế, sự nghiệp giáo dục và sở thích cá nhân có nghĩa đối với nhiều người, vì vậy thời điểm mà khả năng sinh sản đạt cao nhất có thể không còn là thời điểm tốt nhất hoặc thiết thực nhất để sinh con.
 

Để biết thêm thông tin xin theo dõi tại: https://bit.ly/3iibkHo

BÀI VIẾT LIÊN QUAN