U hắc tố ác tính của móng là gì?

Ung thư tế bào hắc tố ở móng tay thường là một dạng biến thể của u hắc tố dạng đốm ở đầu chi, một loại u hắc tố ác tính phát sinh từ lòng bàn tay và lòng bàn chân. Các dạng u ác tính hiếm gặp khác có thể phát sinh ở đơn vị móng là u hắc tố dạng nốt hoặc u ác tính tạo mô xơ.
U ác tính của bộ phận móng tay thường ảnh hưởng đến ngón chân cái và móng tay cái, chiếm 75–90% các trường hợp. Tuy nhiên, bất kỳ móng nào trên ngón tay hoặc ngón chân đều có thể bị ảnh hưởng.Để biết thêm thông tin xin theo dõi tại:https://bvnguyentriphuong.com.vn/kham-da-lieu-chuyen-sau/u-hac-to-ac-tinh-cua-mong

BÀI VIẾT LIÊN QUAN