Ung thư biểu mô thận

Ung thư biểu mô thận chiếm khoảng 90% trong tất cả các dạng của ung thư thận. Ung thư xảy ra khi các tế bào của hệ thống ống thận tăng sinh, phát triển ngoài sự kiểm soát. Hệ thống ống thận là các cấu trúc hình ống hấp thu lại các chất vào hệ thống mạch máu và loại bỏ đi các chất thải qua nước tiểu.
Trong hầu hết các trường hợp thường sẽ có 1 khối tế bào ung thư ở 1 bên thận. Một số ít trường hợp khác có thể phát triển 2 hoặc nhiều khối u ở 1 hoặc cả 2 bên thận ở cùng thời điểm.Để biết thêm thông tin xin theo dõi tại:https://bvnguyentriphuong.com.vn/noi-than-tiet-nieu/ung-thu-bieu-mo-than

BÀI VIẾT LIÊN QUAN