Viêm cầu thận là gì?

Viêm cầu thận đề cập đến một nhóm các bệnh lý thận liên quan đến cấu trúc các búi mạch máu nhỏ trong thận, được gọi là cầu thận.
Viêm cầu thận có thể cấp tính, nghĩa là khởi phát đột ngột, hoặc mạn tính, nghĩa là khởi phát từ từ. Cả hai loại đều có nguy cơ tử vong.



Để biết thêm thông tin xin theo dõi thêm tại: https://bit.ly/3rHKaMU

BÀI VIẾT LIÊN QUAN