Viêm da progesterone tự miễn

Viêm da progesterone tự miễn là một phản ứng quá mẫn hiếm gặp, xảy ra tại da và niêm mạc có tính chu kỳ, cùng với mức đỉnh của progesterone nội sinh được thấy trong giai đoạn hoàng thể của chu kỳ kinh nguyệt.Để biết thêm thông tin xin theo dõi tại:https://bvnguyentriphuong.com.vn/kham-da-lieu-chuyen-sau/viem-da-progesterone-tu-mien

BÀI VIẾT LIÊN QUAN