Gói Xét nghiệm viêm gan và viêm gan siêu vi

  • Xét nghiệm viêm gan siêu vi A
STT XÉT NGHIỆM CHI PHÍ TRỌN GÓI
1 Anti-HAV-IgG 290.000 - 300.000
2 Anti- HAV- IgM
  • Xét nghiệm viêm gan siêu vi B
STT XÉT NGHIỆM CHI PHÍ TRỌN GÓI
1 Anti HBc - IgM 570.000 - 580.000
2 Anti HBc - Total
3 Anti Hbe
4 Anti HBs
5 HBeAg (Đ. tính - Đ.lượng)
6 HBsAg (Đ. tính - Đ.lượng)
  • Xét nghiệm viêm gan siêu vi C
STT XÉT NGHIỆM CHI PHÍ TRỌN GÓI
1 Anti HCV 150.000 - 170.000

  • Xét nghiệm viêm gan siêu vi E
STT XÉT NGHIỆM CHI PHÍ TRỌN GÓI
1 Anti HEV - IgG 210.000 - 230.000
2 Anti HEV - IgM
 

Kết quả của Quý khách hàng khi thực hiện Xét nghiệm tại BV Nguyễn Tri Phương sẽ được lưu trữ và truy xuất khi có nhu cầu. 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN