XỬ LÝ CÁC CƠN CO THẮT CƠ

Co thắt cơ là một chuyển động đột ngột, không chủ ý ở một hoặc nhiều cơ. Những chuyển động này có thể xảy ra ở bất kỳ cơ nào của cơ thể và khá là phổ biến. Co thắt cơ thường xảy ra do căng thẳng, tập thể dục hoặc mất nước. Thông thường đây không phải là nguyên nhân đáng lo ngại.Để biết thêm thông tin xin theo dõi tại:https://bit.ly/3fikP6i

BÀI VIẾT LIÊN QUAN